Vorige week vond de Fresh Ambition bijeenkomst plaats, georganiseerd door Dutch Fresh Port. Dutch Fresh Port houdt zich bezig met het stimuleren van innovaties in de AGF-sector. Verschillende onderwerpen staan op de agenda, van goederenvervoer tot oplossingen voor reststromen. Jump pakt hierin een rol op als innovatiepartner. 

Wat is Dutch Freshport?

Dutch Freshport is het belangrijkste AGF-cluster van het land. Het is een samenwerking tussen ondernemers in regio Zuid Holland zuid die samenwerken aan één doel: een innovatief, duurzaam en bereikbaar cluster voor agrologistiek. Door deze samenwerking kunnen verschillende schaalvoordelen behaald worden. 

Het belang van digitalisering in de AGF-sector

Orderpickers, magazijnmedewerkers en personeel voor in de kas zijn al jarenlang moeilijk te vinden. Het personeelstekort zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Door processen slim in te richten kan sommig menselijk werk worden beperkt of zelfs volledig overgenomen. Digitalisering maakt het mogelijk om te (blijven) groeien, zonder extra personeel. Dat beaamd Gerrit van Gelder, die al jaren bezig is met dit onderwerp. Zo werken bij ze van Gelder bijvoorbeeld al met een volledig gerobotiseerd warehouse.  

Gerrit van Gelder: “In 2012 heb ik gezegd dat als we op deze voet verder zouden gaan, we dan in 2022 niet meer zouden bestaan. We hadden 500 orderpickers en konden met grote moeite om aan voldoende personeel te komen. In ons nieuwe pand hebben we zoveel geautomatiseerd dat we met 15 orderpickers af kunnen en veel grotere capaciteiten kunnen verwerken. Komende tien jaar willen we volop inspelen op productontwikkeling om Nederland gezonder te maken.” 

Vervoeren zonder vrachtwagens

Er zijn verschillende ambitieuze plannen gedeeld, waarvan dit misschien wel de meest futuristische is: het Hyperloop traject. Door verschillende producten per ‘luchtpostbuis’ te vervoeren wordt de drukste vrachtcorridor van Nederland ontlast. Het beoogde hyperlooptraject van zo’n 100 kilometer zou ervoor kunnen zorgen dat er dagelijks 1.100 minder vrachtwagens over de A4 rijden.

Reststromen zijn geen afval

Voedselverspilling is een groot probleem in de AGF-sector. Beperkte houdbaarheid van producten zorgt ervoor dat een derde van het voedsel in Nederland wordt weggegooid. Dit wordt zowel aan het einde van de keten gedaan (door consumenten en horeca) als in het begin. De reststromenhub is een initiatief dat zich richt op het beter verwaarden van de reststromen binnen het cluster van Dutch Fresh Port. Dit wordt door o.a. de MKB-deal gestimuleerd, waarmee kleine en middelgrote organisaties op dit thema kunnen worden ontzorgd.

De werkgroep rondom de reststromenhub bestaan uit afgevaardigden van drie gemeentes (Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk), ambassadeurs uit het bedrijfsleven en innovatiepartner Jump. Het project wordt geleid door Wendy van Vliet.

Wendy van vliet: “In Nederland wordt er 1 miljard kilo per jaar weggegooid, goed voor een file vrachtwagens van Amsterdam naar Barcelona. Wij zien reststromen niet als afval, maar als een nieuwe grondstof! 

De rol van Jump

Samen met Dutch Fresh Port willen wij het afval een bestemming hoger in de ladder van Moerman brengen. Het voorkomen van verspilling is de meest wenselijke situatie, en als dat niet mogelijk is, het verwerken tot nieuwe grondstoffen voor veevoer of hoogwaardige materialen. Recycling, composteren of verbranden van voedsel zijn hierbij de minst wenselijke opties. 


Jump gaat helpen om de resstromen inzichtelijk te krijgen. Daarnaast gaan we op zoek naar een bestemming voor de reststromen. De AGF ondernemer willen we zo veel mogelijk ontzorgen in de afhandeling hiervan. We zullen deze processen invulling geven met een innovatie en digitalisering. De concrete plannen hopen we binnenkort te kunnen delen!