Na een sterke economische groei moeten transportbedrijven in 2021 rekening houden met minder groei. Dit heeft te maken met een aantal ontwikkelingen en onzekerheden. Daarnaast zijn er mooie kansen voor slimme bedrijven. Transportbedrijven die innoveren en verduurzamen kunnen hun marges vergroten. 

De transportsector is continu in beweging. In dit blog belichten we de trends voor 2021.

1. Van grote vervuiler naar duurzame koploper

De transportsector is een sector met een grote uitstoot. Het is van groot belang dat deze sector verduurzaamt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de CO2-uitstoot van de transportsector in het tweede kwartaal van 2019 1,5 procent hoger lag dan dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 13 procent. Toch willen veel bedrijven en de overheid dat de emissie omlaag gaat. Het visiedocument ‘Logistiek en goederenvervoer in 2050’ zet in op een 95% lagere CO2-uitstoot in 2050. De komende jaren gaan bedrijven, kennisinstellingen en de overheid zich hard maken om dit traject in gang te zetten. Het is mogelijk om fossiele brandstoffen te vervangen door alternatieven, zoals elektriciteit voor korte reizen, waterstof en methanol voor middellange afstanden en bio- en synthetische brandstoffen, LNG (vloeibaar aardgas) en LPG voor lange afstanden. Voor luchttransport kan er gekozen worden voor kerosine gewonnen uit biomassa.

2. Multimodaal goederenvervoer neemt toe

Steeds meer Nederlanders kopen nieuwe gadgets ver over de grens, bijvoorbeeld op websites als GearBest en AliExpress. In 2018 gaven Nederlanders 880 miljoen uit via buitenlandse webwinkels. Dat is een stijging van 32 procent ten opzichte van 2017. Dit geldt ook voor B2B. Door industriële fragmentatie – waar bijvoorbeeld een product als de iPhone een voorbeeld van is – hebben bedrijven steeds meer import uit het buitenland nodig om te kunnen produceren. Hierdoor neemt multimodaal goederenvervoer toe, oftewel logistiek waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan één vorm van vervoer. Multimodaal goederenvervoer is lastiger te volgen en de lading is minder goed traceerbaar, waardoor TMS-systemen (transport management systemen) een steeds grotere rol innemen.

3. Druk door afnemende economische groei

De volumeontwikkeling van transport groeit in 2020 met circa 2%. Toch bestaat er een kans dat de transportsector verder wordt afgeremd door de Brexit en de afnemende economische groei. Transport tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is lastiger en transportbedrijven hebben te maken met meer procedures en wachttijden. Dit heeft gevolgen voor bederfelijke waar en just-in-time-delivery. Daarnaast beïnvloedt het aanhoudende handelsconflict tussen de VS en China de markt.

4. Just-in-time en afstemming in de keten

Just-in-time is een logistiek principe dat inhoudt dat de klant een levering precies op de afgesproken tijd krijgt. Tussentijdse opslag wordt hierdoor overbodig. Voorraad- en verhandelingskosten gaan omlaag. Het just-in-time-principe is echter storingsgevoelig, waardoor real-time interactie tussen verschillende databases van groot belang is. Door data onderling in de keten te delen kunnen processen op elkaar worden afgestemd. Dat bespaart geld en draagt het ook nog eens bij aan een vermindering van de uitstoot van CO2. Het havenbedrijf experimenteert bijvoorbeeld met een applicatie voor de scheepvaart in de haven.

5. Innoveren om voorop te lopen

Natuurlijk is het belangrijk om te innoveren door vracht realtime in beeld te brengen (track & trace) en datastromen inzichtelijk te maken. Toch worden innovaties pas relevant als meerdere partijen het omarmen. In de transportbranche zijn veel andere partijen actief. Toch moeten grotere partijen als Maersk en Port of Rotterdam innoveren om internationaal voorop te lopen. Een mooi voorbeeld van innovatie zijn elektronische documenten, waardoor de ouderwetse papierstroom verdwijnt en het proces wordt versimpeld en gestroomlijnd.

Als transportbedrijf de concurrentie een stap voorblijven?

Bij Jump geloven we in de kracht van innovatie. We helpen transportbedrijven om beter te sturen op data, waardoor marges vergroot worden en het serviceniveau toeneemt.

Een goed begin is het halve werk

Digitaal werken wordt elk jaar belangrijker. Onze experts denken vrijblijvend met je mee over de mogelijkheden binnen jouw organisatie. Laat je telefoonnummer achter en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

    We behandelen je e-mailadres met respect en sturen geen spam.

    Jan-Maarten Verweij

    Jan-Maarten Verweij

    06 – 2208 2817