Zo garanderen wij de beste informatiebeveiliging voor jou

Jump bestaat alweer 5 jaar. Van een start-up groeien we naar een scale-up. Tijd om onze kinderschoenen uit te doen en een aantal stappen te nemen naar professionalisering. De eerste stap is het behalen van een ISO 27001 certificering.

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. In de ISO 27001 staat beschreven hoe je procesmatig om kunt gaan met het beveiligen van informatie. Om te voldoen aan de norm moet een Information Security Management System (ISMS) worden ingericht die voldoet aan een aantal specifieke eisen.

Met een ISMS wordt een continu verbeterproces bedoeld. Een manier van werken waarbij een systematische aanpak wordt ingezet om informatie te managen, zodat de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.

Op dit moment zijn we bezig met de inrichting van de ISMS, samen met de Vaart. Zij begeleiden ons met hun kennis en expertise bij het opzetten en implementeren ervan. Over enkele maanden is de audit waarbij dit proces wordt getoetst voor certificering.

Waarom een ISO 27001 certificering?

Deze stap past bij de groei van Jump en bij de type klanten die we bedienen. Klanten verwachten van ons een leidende rol op het gebied van cybersecurity om bijvoorbeeld datalekken te voorkomen. Door te voldoen aan de ISO 27001 norm zetten we een stap vooruit in de veilige omgang van informatie, zowel binnen Jump als bij onze klanten.

Marc: “Het implementeren van het ISMS zorgt voor een evaluatie van onze processen. Hoe pakken we dingen aan, en welke informatie zit nu alleen in hoofden van medewerkers? Als dat zo is zijn we niet schaalbaar, want niemand kan zo’n proces overnemen.”

Met het vastleggen van deze procedures is Jump schaalbaarder en ontstaat de ruimte voor verdere groei. Het ISO certificaat is voor ons een onafhankelijke bewijs dat onze manier van werken voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de ISO/IEC 27001:2022 en dus een hoge mate van informatiebeveiliging voor onze klanten garandeert. En daarnaast is dit een opmaat naar het volgende kwaliteitsniveau met ISO 9001.