FamilyStream is de grootste online aanbieder van reformatorische en klassieke muziek. In een abonnementsmodel kan onbeperkt worden geluisterd naar muziek en verhalen. Het streamingplatform heeft in korte tijd een flinke groei meegemaakt. Door het toenemende gebruik en de doorontwikkelwensen, waren de oude mobiele applicaties beperkt en ontoereikend geworden. Er was behoefte aan professionalisering en technische ondersteuning. FamilyStream zocht een technische partner om verdere groei te kunnen realiseren.

De uitdaging

FamilyStream wil als SaaS-aanbieder volledig ontzorgd worden op het gebied van mobiele applicatieontwikkeling. Door de snelle toename van het aantal gebruikers groeide de vraag naar een stabiele applicatie, geschikt voor veelvuldig gebruik. Daarnaast was de wens om de muziekcollectie op een intuïtieve wijze te presenteren en de laadsnelheid te verbeteren. Bovendien was de belangrijkste wens, dat het platform op een manier opgebouwd werd zodat de dienstverlening, stap voor stap, verder verbeterd kon worden. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is Jump ingeschakeld als verlengstuk van het team. 

Compleet nieuwe app

Om de doelen te bereiken, hebben we een volledig nieuwe app ontwikkeld. De architectuur is een stevig fundament waardoor de app makkelijk kan worden doorontwikkeld. Daarnaast zijn er ook veel verbeteringen aangebracht. De nieuwe app is sneller, heeft meer functionaliteiten en een nieuw design.

Technologie

We hebben de nieuwe mobiele applicatie met Xamarin technologie ontwikkeld. Deze technologie maakt het mogelijk om in één omgeving een app te maken die geschikt is voor meerdere platforms zoals iOS en Android. Er hoeft dus geen aparte app ontwikkeld te worden voor elk besturingssysteem. Dit voordeel geldt ook voor het onderhoud en de doorontwikkeling. 

Constante monitoring

We houden het gebruik van de app nauwlettend in de gaten. Met een grote groep enthousiaste gebruikers en veel verschillende toestellen, kunnen er soms foutjes naar boven komen. Dit wordt goed gemonitord, zodat er snel een update met verbeteringen kan worden aangeboden. Zo wordt de app geleidelijk steeds beter. 


Frans Visser: “Het gaat niet om zomaar een update van de app, maar om een gloednieuwe app met veel verbeteringen in functionaliteit, design en snelheid. We hebben alles geoptimaliseerd voor nieuwe en oudere telefoons en de gehele interface heeft een nieuwe frisse look gekregen. Daarnaast biedt deze app ons meer mogelijkheden voor nieuwe functionaliteiten die nog op de planning staan.”

Gezamenlijke successen

De samenwerking tussen FamilyStream en Jump heeft geleid tot een succesvolle nieuwe release van de mobiele applicatie. Deze is enthousiast ontvangen door duizenden gebruikers. Ondertussen werken we verder aan nog meer nieuwe functionaliteiten. We hopen in de toekomst nog veel gezamenlijke successen te mogen vieren!

Sparren over een app?

We denken graag met je mee. Laat je telefoonnummer achter en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

    We behandelen je e-mailadres met respect en sturen geen spam.

    Jan-Maarten Verweij

    Jan-Maarten Verweij

    06 – 2208 2817